Városlista
2024. július 14, vasárnap - Őrs

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Infovárosok internetes hírportálrendszert (www.infovarosok.hu) üzemeltető Infovárosok Szolgáltató Kft.

INFOVÁROSOK SZOLGÁLTATÓ KFT - rendszerüzemeltető

 • Székhely: 9400 Sopron, Deák tér 66-68.
 • Felelős vezető: Szalay Ákos
 • Cégbejegyzés: Cg.19-09-515310;
 • Bejegyezte: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
 • Adószám: 23041503-2-19
 • Központi email: info@infovaros.hu

az Infovárosok hírportálrendszeren belül az infoszigetkoz.hu hírportált üzemeltető Sikerképző Műhely Kft.

Sikerképző Műhely Kft. - infoszigetkoz.hu weboldal üzemeltető, szolgáltató

 • Székhely: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 45.
 • Felelős vezető: Nemes Claudia
 • Cégbejegyzés:
 • Bejegyezte:
 • Adószám: 22990552-1-08
 • E-mail cím: info@infomovar.hu
 • Telefonszám: 06 70 33 44 575

és a rendszerüzemeltető és a szolgáltató által közösen működtetett infoszigetkoz.hu weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Rendszerüzemeltető, Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

I. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a infoszigetkoz.hu weboldalon található elektronikus webáruházban, a webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. Az infoszigetkoz.hu weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. Az infoszigetkoz.hu weboldalon bizonyos szolgáltatásokhoz(cégregiszter, blog) való hozzáférés külön szerződés alapján lehetséges. A weboldalon történő igénybejelentést, regisztrációt követően a weboldal üzemeltetője kapcsolatfelvétel után külön szerződésben rögzíti az ügyfél ezen szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének módját, a szolgáltató és az ügyfél jogait, kötelességeit.

1.4 Az Infovárosok internetes hírportálrendszer üzemeltetését az Infovárosok Szolgáltató Kft. végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:
Székhely: 9400 Sopron, Deák tér 66-68.
Telefonszám: (+36) 99 505 206
E-mail: info@infovaros.hu

1.5 Az infoszigetkoz.hu weboldal üzemeltetését, a Sikerképző Műhely Kft. végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:
Székhely: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 45.
Telefonszám: 06 70 33 44 575
E-mail: info@infomovar.hu

1.6 Az infoszigetkoz.hu weboldal ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:
Ügyfélszolgálat címe: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 45.
Telefonszám: 06 70 33 44 575
E-mail: info@infomovar.hu

2. Az oldal szerkesztett tartalma, hozzászólás

2.1 Az infoszigetkoz.hu weboldal alapvetően egy regionális hírportál, ahol aktuális hírek, információk érhetőek el különböző tematikai csoportosításban, kategóriákban illetve a hírekhez vagy a terület lehetőségeihez kapcsolódó fontos tudnivalók, elérhetőségek is megtalálhatóak az oldalon.

2.2 A weboldalon található tartalmak többsége kommentelhető, az infoszigetkoz.hu weboldalon a disqus hozzászólás rendszer működik, amely érvényes e-mail cím és jelszó megadását követően lehetővé teszi a kommentek írását és elhelyezését az oldalon. A disqus lehetővé teszi, hogy akár Facebook, Google, netán Twitter-fiók felhasználásával is tudjon a felhasználó kommenteket írni az adott hírhez, tartalomhoz.

2.3 A weboldalon a disqus rendszeren belül bármely felhasználó hozzászólhat az adott tartalomhoz, témához, elmondhatja véleményét, kiegészítheti a leírtakat, kérdezhet.

2.4 A hozzászólásokban, a weboldalra alá csak olyan komment tölthető fel, ami nem sérti harmadik személy szerzői jogait és hatályos jogszabályba, közerkölcsbe nem ütközik. A hozzászólás nem használható reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre a felhasználónak a weboldal üzemeltetője írásban engedélyt adott.

2.5 A hozzászólás tartalmáért a hozzászóló felelős. A felelősség teljes körű és kizárólagos. A hozzászólásban közölt tartalom megbízhatóságával, hitelességével illetve a felhasználó név jogos használatával kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen ellenőrzést nem végez. A hozzászólásban elhelyezett információkból következő esetleges hátrányokért és károkért az Szolgáltatóval szemben jogorvoslatnak helye nincs.

2.6 A kommentekben, hozzászólásokban feltöltött tartalommal kapcsolatban a felhasználó feljogosítja a Szolgáltatót, hogy a hozzászólást (vagy annak részét, kivonatát) a felhasználói név (forrás) említésével, idézetként, szóban vagy írásban közreadja, megjelentesse, lehivatkozza.

2.7 A hozzászólások moderátora a Szolgáltató a weboldal üzemeltetője. Az itt olvasható pontok vagy a moderálási alapelvek valamelyikét megsértő hozzászólásokat a moderátor figyelmeztetés és indoklás nélkül eltávolítja. A szabályok súlyos és/vagy ismétlődő megszegése esetén a moderátor az adott felhasználó belépési jogát indoklás nélkül felfüggesztheti, az azonosítót megszüntetheti.

3. Programajánló

3.1. Az infoszigetkoz.hu weboldal, a szolgáltató - bár mindent megtesz az oldalon található programok aktualitásáért, a programadatok részletes feltüntetéséért - kizárja mindennemű felelősségét a feltöltött programok adatainak valóságtartalmáért, pontosságáért, az időközbeni programváltozásokért, vagy a programok elmaradása, meghiúsulása miatt bekövetkező bármiféle kárért, jogkövetkezményért.

3.2 Az egyes programok, rendezvények esetében minden esetben a Felhasználó felelős a számára megfelelő program kiválasztásában, a pontos helyszín, az időpont, a részletes program, az esetleges felmerülő költségek, az egyéb feltételek megismerésében és a vonatkozó adatok valódiságának megállapításában.

3.3. Az infoszigetkoz.hu weboldal felhasználói az oldalon található programokon, rendezvényeken saját felelősségükre vesznek részt, az egyes programokon, vagy ezen összefüggésben az egyes programokkal kapcsolatban felmerülő károkat, jogkövetkezményeket önállóan viselik. Az infoszigetkoz.hu weboldal, a szolgáltató kizárja az egyes programokon, rendezvényeken történő eseményekkel kapcsolatos kártérítési igényeket.

3.4 A programok menüpontban található direkt linkeken keresztül elérhető más honlapokon található információkat a Szolgáltató, a weboldal üzemeltetője nem ellenőrzi, ezek mindenkori elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget vállalni nem tud.

3.5 A Szolgáltató szívesen fogad rendezvény, programajánlást, amit a felhasználók a részletes adatokkal, információkkal az info@infomovar.hu e-mail címre tudnak beküldeni. A beérkezett adatokat a szolgáltató saját lehetőségein belül ellenőrzi és felhasználhatja, de nem köteles minden beküldött rendezvényt megjelentetni a weboldal vonatkozó menüpontjában.

4. Cégregiszter

4.1 Az infoszigetkoz.hu weboldal cégregisztere a hírportál működési területén elérhető vállalkozók, vállalkozások alapadatait, kontaktadatait, és a vállalkozás tevékenységére vonatkozó adatokat tartalmazza kategorizáltan.

4.2 Az infoszigetkoz.hu weboldal cégregisztere nyitott, az oldal látogatói azt szabadon böngészhetik, az ott található információkat szabadon felhasználhatják az adott vállalkozás megkeresésében, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás, kínált termék eléréséhez.

4.3 A weboldal cégregiszterébe minden a weboldal hatásterületén működő vállalkozás bekerülhet, amennyiben külön szerződést köt a weboldal üzemeltetőjével, a Szolgáltatóval és megfizeti a cégregiszterbe való bekerülés költségét.

4.4 A weboldal cégregiszterébe való bekerülés első lépése, hogy a vállalkozás valós adatait megadva a cégregiszter menüpontban található regisztrációs űrlapon minden kötelező adatát megadva regisztráljon a cégregiszterbe.

4.5 A regisztrációt követően a megadott e-mail címre megerősítő levelet küld biztonsági okokból a weboldal, mely tartalmaz egy aktiváló linket. A linkre történő kattintással aktiválható a regisztráció. Az aktiváció elmaradása esetén a rendszer 30 nap múlva automatikusan törölni fogja a fiókot és összes megadott adatokat! Sikeres aktiváció után lehetséges a felhasználói fiókba történő bejelentkezés, ahol megadhatóak további adatok, feltölthető a cég, a vállalkozás bemutatása, illetve PR cikkek, ajánlatok tölthetőek fel.

4.6 Sikeres aktivációt követően a weboldal üzemeltetőjének kollégái felveszik a vállalkozással a kapcsolatot és külön szerződésben rögzítik a megjelenés feltételeit, a megjelenés költségeit. A szerződés sikeres megkötését követően jelennek meg a vállalkozás adatai az infoszigetkoz.hu weboldal felületein.

5. Apróhirdetések, hirdetésfeladás

5.1 Az infoszigetkoz.hu weboldal apróhirdetés rovatába bárki adhat fel apróhirdetést, amennyiben a hirdetés feladására szolgáló űrlapon valós adatait megadva az apróhirdetési blokk kategóriájába tartozó apróhirdetést ad fel az oldalon.

5.2 Az apróhirdetés feladására szolgáló űrlap az “Apró” menüpontban a “Hirdetést szeretnél feladni?” blokkra kattintva érhető el. Az űrlapon kötelezően megadandó kapcsolati adatok és a kötelezően kitöltendő az apróhirdetésre vonatkozó adatokon túl opcionális adatok megadására is van lehetőség.

5.3 Az űrlap kitöltését és a hírdetés feladását követően a weboldal munkatársai ellenőrzik a feladott apróhírdetést és a kötelezően megadandó kapcsolati adatokat, majd ellenőrzést követően tud a hírdetés megjelenni az oldalon. Amennyiben hiányosságokat, problémákat észlelnek a feltöltött hírdetéssel kapcsolatosan, felveszik a hírdetővel a kapcsolatot és megpróbálják tisztázni a helyzetet. Csak ellenőrzött hirdetések kerülnek ki a weboldalra.

5.4 Az apróhírdetések a feladáskor beállított (kezdet, lejárat) időintervallumban jelennek meg a hírdetések a weboldalon, a hírdetés lejártát követően a hirdetés inaktiválódik, eltűnik a veboldalról, a hírdetés és minden adata a jogi bizonyíthatóság biztosítása érdekében végérvényesen 5 év múlva törlődik a rendszerből.

5.5 Hibás hirdetés feladása estén kérjük vegye fel a kapcsolatot az oldal kezelőivel a sales@infovaros.hu e-mail címen, és az oldal kollégái kérésének megfelelően javítják, vagy törlik a hírdetést.

5.6 A felhasználó által feltöltött hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • nem a hirdetés rovatának megfelelő tartalmú;
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul;
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • olyan áruk reklámozását valósítja meg, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik;
 • fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozására irányul;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő hírdetés;
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, minősítésére vonatkozik);
 • dohányáruk, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek reklámja;
 • védett állatok kereskedelmét, azokból készült termékek kereskedelmét elősegítő hirdetés;
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan hirdetés, reklám, információ, melyet hatályos jogszabály tilt;
 • sértheti a weboldal üzemeltetőjének illetve az infovárosok portálrendszer(infovarosok.hu) tulajdonosának és üzemeltetőjének jogait és üzleti érdekeit;

5.7 A weboldal üzemeltetőjének jogában áll, hogy az előző pontban felsorolt előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül bármikor törölje, illetve a Szolgáltató minden hirdetésen a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre.

5.8. A hirdetés feladója a weboldalon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

5.9. A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye, emellett a honlap üzemeltetője, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben elmarasztalást szenved, úgy a jogsértő felhasználóval szemben teljes kártérítési igénnyel lép fel.

5.10 Az apróhirdetések esetén a hírdetővel történő kapcsolatfelvételre kizárólag az apróhirdetésben megadott kapcsolati adatok segítségével nyílik lehetőség.

6. Blog, blog indítás a honlapon

6.1 Az infoszigetkoz.hu weboldal blog menüpontjában a weboldallal szerződött bloggerek blogjai, blogbejegyzései érhetőek el a látogatók számára.

6.2 A blogba a tartalmakat a blog üzemeltetői, a bloggerek töltik fel és azokért elsődlegesen ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató külön szerződés alapján a bloggernek ezen esetben a megjelenési felületet és a tárhelyet, hozzáférést biztosítja.

6.3 A blogban található blogbejegyzések kommentelhetőek, az infoszigetkoz.hu weboldal blogban a disqus hozzászólás rendszer működik, amely érvényes e-mail cím és jelszó megadását követően lehetővé teszi a kommnentek írását és elhelyezését az oldalon. A disqus lehetővé teszi, hogy akár Facebook, Google, netán Twitter-fiók felhasználásával is tudjon a felhasználó kommenteket írni az adott blogbejegyzéshez.

6.4 A Blogon az adott blogbejegyzéshez a disqus rendszeren belül bármely felhasználó hozzászólhat az adott témához, elmondhatja véleményét, kiegészítheti a leírtakat, kérdezhet.

6.5 A hozzászólásokban, a blogbejegyzés alá csak olyan tartalom tölthető fel, ami nem sérti harmadik személy szerzői jogait és hatályos jogszabályba, közerkölcsbe nem ütközik. A hozzászólás nem használható reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre a felhasználónak a weboldal üzemeltetője írásban engedélyt adott.

6.6 A hozzászólás tartalmáért a hozzászóló felelős. A felelősség teljes körű és kizárólagos. A hozzászólásban közölt tartalom megbízhatóságával, hitelességével illetve a felhasználó név jogos használatával kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen ellenőrzést nem végez. A hozzászólásban elhelyezett információkból következő esetleges hátrányokért és károkért az Szolgáltatóval szemben jogorvoslatnak helye nincs.

6.7 A kommentekben, hozzászólásokban feltöltött tartalommal kapcsolatban a felhasználó feljogosítja a Szolgáltatót, hogy a hozzászólást (vagy annak részét, kivonatát) a felhasználói név (forrás) említésével, idézetként, szóban vagy írásban közreadja, megjelentesse, lehivatkozza.

6.8 A hozzászólások moderátora a Szolgáltató a weboldal üzemeltetője. Az itt olvasható pontok vagy a moderálási alapelvek valamelyikét megsértő hozzászólásokat a moderátor figyelmeztetés és indoklás nélkül eltávolítja. A szabályok súlyos és/vagy ismétlődő megszegése esetén a moderátor az adott felhasználó belépési jogát indoklás nélkül felfüggesztheti, az azonosítót megszüntetheti.

6.9 Az infoszigetkoz.hu weboldalon bárki jelezheti blog indítási szándékát, amelyet a blog menüpont “Szeretnél Te is blogot írni?” blokkban található e-mail címre küldött elektronikus levéllel lehet kezdeményezni.

6.10 A blog indítási szándék beérkezését követően a weboldal kollégái felveszik a kapcsolatot a kérelmezővel és külön szerződés megkötését követően a szerződésben foglaltak szerint engedélyezik, illetve bekapcsolják a weboldalon a kért blogot.

7. Nyereményjátékok

7.1 Az infoszigetkoz.hu weboldal a “nyereményjáték” menüpontban rendszerességel hirdet nyereményjátékot, amely nyereményjátékon minden látogató, Úgyfél részt vehet. Egyazon felhasználó több, párhuzamosan folyó játékban is részt vehet.

7.2 Azon azonos névvel és címmel, de különböző felhasználói adatokkal játszó játékosainak kizárhatóak a nyereményjátékból.

7.3 A nyereményjátékokon való részvétel feltétele, hogy a játékos valós adatait - név, email cím - megadva, a játékszabályzatot elfogadva és az infoszigetkoz.hu weboldal hirlevelezésére, DM levelezésére felíratkozva sikeresen megoldja a nyereményjáték adott feladványát. A játékos hozzájárulás megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a rendszerüzemeltető illetve a weboldal üzemeltetője a felhasználó megadott elektronikus elérhetőségén közvetlen üzletszerzés céljából megkeresést, reklám anyagot, híranyagot, hírlevelet küldjön.

7.4 A nyerményjáték szabályai, a nyeremény, a myeremény átvételének részletei minden esetben megtalálhatóak a nyereményjáték oldalán, vagy az oldalon található hivatkozás alatt.

7.5 A nyeremény kisorsolásának, a nyeremény átvételének módja minden esetben megtalálhatóak a nyereményjáték oldalán, vagy az oldalon található hivatkozás alatt.

7.6 Minden játékban a játék szabályainak leírásánál megtalálható a sorsolás időpontja, amikor a helyes választ adó játékosok közül szoftveresen kerül kisorsolásra a nyertes vagy a nyertesek.

7.7 A sorsolás eredményéről a sorsolás napján e-mailben és az adott weboldal facebook oldalán is tájékoztatjuk a nyerteseket és az érdeklődőket. A játékban részt vevő felhasználó hozzájárul, hogy - amennyiben a nyertesek közé kerül - nevét a weboldal a nyertesek felsorolásánál nyilvánosságra hozza, illetve hozzájárul, hogy a nyeremény átvételével kapcsolatos adatait az üzemeltető a későbbi bizonyíthatóság érdekében a szükséges ideig tárolja.

7.8 Amennyiben a nyertes 5 napon belül nem jelzi vissza, hogy a nyereményt elfogadja és át tudja venni, akkor nyereményigénye elévül.

7.9 A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, összeszerelés költsége, stb.) a nyertest terhelik. A nyereményjátékon való részvétellel a felhasználó hozzájárul, hogy adatait a játékban a nyereményt és a kérdéseket biztosító partnercégnek az üzemeltető illetve a rendszerüzemeltető kiadja, azon célból, hogy a partnercég a felhasználó elektronikus elérhetőségére közvetlen üzletszerzés céljából megkeresést, reklám anyagot, híranyagot, hírlevelet küldjön.

8. Hírlevelek, reklám levelek

8.1. Az infoszigetkoz.hu weboldal üzemeltetője illetve az Infovárosok internetes hírportálrendszert (www.infovarosok.hu) üzemeltető Infovárosok Szolgáltató Kft. rendszeresen küld a hírlevelezésre feliratkozottak számára hírleveleket, reklám, DM leveleket a felíratkozáskor megadott e-mail fiókra.

8.2 Az infoszigetkoz.hu weboldalon hírlevelezésre feliratkozni a weboldalon található hírlevél feliratkozás modulban lehet, ahol meg kell adni a feliratkozó nevét és email címét.

8.3 Hírlevélre feliratkozni a a weboldal fejlécében található hírlevél feliratkozás modulban, a nyereményjáték menüben, és a cégregiszter menüben van lehetőség a hírlevélhez történő hozzájárulás megadása blokk előtti négyzet kipipálásával.

8.4 Hírlevél szolgáltatásról leiratkozni a hírlevelek végén található leiratkozó linkre való kattintással lehetséges, ahol a kattintást követően a rendszer a feliratkozott minden adatát végérvényesen törli a rendszerből. A leiratkozó link lehetőségen felül a Szolgáltatónak a sales@infovaros.hu e-mail címre írt e-mail üzenettel is bármikor lehetséges leiratkozni.

9. Szerkesztői tartalom és szerzői jogok

9.1 Azzal, hogy a Felhasználó belép a weboldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

9.2 A weboldalon található tartalom az INFOVÁROSOK Szolgáltató Kft., a Rendszerüzemeltető és az Infogyor.hu weboldal üzemeltető szellemi terméke és tulajdona.

9.3 A Rendszerüzemeltető és a weboldal üzemeltető, mint az oldal tartalmának előállítói és tulajdonosai(kiadók) fenntartanak minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A kiadók előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, program stb.) feldolgozása, felhasználása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit a felhasználó - kizárólag saját felhasználás céljából - adathordozóra mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

9.4 A weboldal minden része teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadók előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

9.5 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A weboldal üzemeltetője követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

9.6 A weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti híranyagot, információt,és a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

9.7 A weboldal a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

10. Egyebek

10.1 Az infoszigetkoz.hu weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző, a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2 A szolgáltatók nem felelősek semmilyen kárért, amely az infoszigetkoz.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős az infoszigetkoz.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és az infoszigetkoz.hu weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

10.3 Az infoszigetkoz.hu weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél az Innováció-menedzsment weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

10.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Győri Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.

10.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Sopron, 2015.10.10.